Mainpage-Huvudsida        Start - a word from the author Origin Familytree
  Click to get to        start                       origin                    familytree
 

Via Släkträdet når du även personerna med knappar som denna  
 
You can also go by the familytree (Släktträd) on buttons like
this

LÄNKAR TILL ENSKILDA PERSONER OCH SIDOR - Links to pages of individuals. (only in Swedish so far)          Buttons that contains links

tab.1 Casper Wrede  1599
Henrik Wrede 1605-09-17
tab.2 Casper Wrede 1667
tab.3 Gustaf Johan 1645-1695
tab 4 Casper 1688-1725
tab 5 Fabian  -1727
tab.15 Carl Henrik Wrede 1606-1654
Fabian Wrede 1641-1712, greve, friherre, kungl.råd
tab.16 Fabian Carlsson Wrede 1654-1709-04-08
tab.17 Fabian Wrede 1694-1768, riksråd
tab.17b Henrik Jakob Wrede 1696-1758
tab.18 Fabian Casimir Wrede 1724-1795, general
tab.19 Fabian Wrede 1760-1824, greve, fältmarskalk
tab.20 Fabian Ernst Wrede 1782-1833
tab.21 Fabian Jakob Wrede 1802-1893, militär och vetenskapsman  Fabian Wrede 1802-1893, Anteckningar - i bokform 1910 av dottern Agnes
tab.22 Casper Wrede 1808-1877 (min farfar "Hinnes" farfar)
tab.23 Fabian Gustaf Wrede 1839-1888, (min farmor Ebbas farfar)
tab.24 Fabian Casper Fredrik Wrede 1874-1943, greve, hovstallmästare (min farmor Ebbas föräldrar) Islingeberg på Lidingö, "Svenska Hem i ord och bilder"
tab.27 Carl Henrik Wrede 1844-1899, disponent (min farfar "Hinnes" föräldrar)
Helena Wrede 1863-1952, gift med Carl Henrik tab 27, Östregård i Växjö (min pappas farmor)  Helenas Fotoalbum
tab.28 Fabian Ernst Henrik  1889-03-18-1968
tab.29 Carl Henrik "Hinne"  1897-05-16-1962-12-24
tab.31 Gustaf Ernst, "Gösta" Wrede 1853-09-17-1912-01-09
tab.34 Carl Henrik Wrede 1787-1858, generaladjutant
tab.36 Ernst Vilhelm Wrede 1825-1897, Östregård (min farfar "Hinnes" morfar)

Grevliga grenen
Gustav Vasa, härledning
Olof Palme, släktled
Karl Döve, härledning

Karta över Sverige med länkar till egendomar tidigare ägda av Wredar. - Old map and properties
Egendomar - Old properties

to Mainpage