Mainpage-Huvudsida        Start - a word from the author Origin Familytree
  Click to get to        start                       origin                    familytree

Tyvärr har en del sidor kraschat och på släktträdet fungerar inga länkar. Men nu när jag kommit igång med denna hemsidan kommer jag succesivt fixa till det.
Men vill du kolla tabeller och text finns denna internetsida

Det kommer mer material succesivt.

LÄNKAR TILL ENSKILDA PERSONER OCH SIDOR - Links to pages of individuals. (only in Swedish so far)          Buttons that contains links

 Casper Wrede  1599

Henrik Wrede 1605-09-17

 Casper Wrede 1667

Gustaf Johan 1645-1695

Casper 1688-1725

Fabian  -1727

 Carl Henrik Wrede 1606-1654

Fabian Wrede 1641-1712, greve, friherre, kungl.råd

  Fabian Carlsson Wrede 1654-1709-04-08

  Fabian Wrede 1694-1768, riksråd

  Henrik Jakob Wrede 1696-1758

Fabian Casimir Wrede 1724-1795, general

 Fabian Wrede 1760-1824, greve, fältmarskalk

 Fabian Ernst Wrede 1782-1833

 Fabian Jakob Wrede 1802-1893, militär och vetenskapsman  Fabian Wrede 1802-1893, Anteckningar - i bokform 1910 av dottern Agnes

 Casper Wrede 1808-1877 (min farfar "Hinnes" farfar)

Fabian Gustaf Wrede 1839-1888, (min farmor Ebbas farfar)

 Fabian Casper Fredrik Wrede 1874-1943, greve, hovstallmästare (min farmor Ebbas föräldrar) Islingeberg på Lidingö, "Svenska Hem i ord och bilder"

 Carl Henrik Wrede 1844-1899, disponent (min farfar "Hinnes" föräldrar)

Helena Wrede 1863-1952, gift med Carl Henrik tab 27, Östregård i Växjö (min pappas farmor)  Helenas Fotoalbum

Fabian Ernst Henrik  1889-03-18-1968

Carl Henrik "Hinne"  1897-05-16-1962-12-24

Gustaf Ernst, "Gösta" Wrede 1853
-09-17-1912-01-09

 Carl Henrik Wrede 1787-1858, generaladjutant

Ernst Vilhelm Wrede 1825-1897, Östregård (min farfar "Hinnes" morfar)

Grevliga grenen
Gustav Vasa, härledning
Olof Palme, släktled
Karl Döve, härledning

Karta över Sverige med länkar till egendomar tidigare ägda av Wredar. - Old map and properties
Egendomar - Old properties

to Mainpage