Gustaf Johan  1645  1695-12-07 

Sålde Wredenhof 1685 och Ruha i Orimattilla sn som han fick avstå till Kronan 1690.
Utrikes studier i Holland, kapten vid livgardet, överstelöjtnant vid Fritz Wachtmeisters (Viborgs) fördubblingskavallerireg:t. Karelska kavallerireg.1680.
Kom 1696-12-04 från sitt boställe vid Nyslott till Ruokolaks prästgård på väg till Nyborg då han " fick en svår näsblod att det stod en ström genom näsa och mun". Dog samma år 7/12 i Ruokolaks prästgård.

Begravd 1696 i Orimattlilla kyrka, där hans vapen jämte anvapen sattes upp.

Gift med friherrinnan Brita Creutz 1651-04-07  1710-04-02 i hennes 2:a gifte.
(Gift 1:a gången 1675-10-26 i Sthlm med assessorn Nils Natt och Dag, nr 13, 1640-1676 i hans 2:a gifte)
Brita föddes som tvilling i Åbo. Död i Övergrans sn (Upps).
Dotter till amiralen och lagmannen friherre Lorentz Creutz, nr 48 och friherrinnan Elsa Duwall, nr 64

 1. Lorentz    1708-10-xx  Kornett vid Meijerfeldts dragonreg.
  Sekundkornett vid livreg:t till häst 1704-12-14 premiärkornett, sekundlöjtnant.
  1708-07-04 svårt sårad i slaget vid Holovzin och dog ogift av sina sår samma år.
   
 2. Sofia
   
 3. en son   Begravd 1684 i Pärnå sn.
   
 4. Elsa Gift med  översten Adam Johan Giertta, adlad nr 1446, 1674  1739
   
 5. Brita  1687  1775-06-10 , 88 år, dog ogift på Torp (Söd.)
   
 6. Casper  1688  1725  tab. 4  
  Volontär vid E Sparres reg. i fransk tjänst. 1707; adjutant, fänrik vid Västmanlands reg. 1708 löjtnant vid livgardet, kapten Upplands reg. Major livdragonreg. Död 1725 och begr i Klingsporska el Clerckska graven i Vallentuna kyrka (Sthm).
  Gift 1715-10-31 m friherrinnan Ulrika Eleonora Clerck f 1689-03-10 i Kalmar,
  1744-10-06 i Stockholm och begr med maken i Vallentuna kyrka. Dotter till amiralen, kungl rådet och presidenten Hans Clerck , friherre Clerck nr 82 och Anna Christina Bure nr 126.
   
 7. Fabian  1727  tab. 5
  Sitz och Reho  i Maria Magdalen (Koykers) sn i Jerwen, Estland. Page hos änkedrottningen, volontär vid livgardet. 1713 sergant. Fänrik vid Dalreg, löjtnant. Avsked 1722 och bosatte sig på Sitz. Dog där 1727 och begr samma år 1727-03-23 i Maria Magdalenen kyrka.
  Gift med sin kusins dotter Anna Magdalena von Wrangell, till Kappo dp 1698-03-19 i Torna sn i Livland, begr 1766-07-31 i Maria Magdalenen kyrka. Dotter till majoren och lantrådet Bernhard Reinhold von Wrangell, av huset Lagena och hans 2:a fru Anna Catharina von Maydell
   
 8. Ebba   1754-11-14 dagen före sin man.
  Gift 1722-03-08 med sin syssling, kapten Jakob Fleming, nr 4,
  1695 
  1754-11-15.

Åter till Wredesidan       Mainpage-Huvudsida