Fabian Ernst Henrik  1889-03-18 1968,  79år

Kom in vid skeppsgossekåren och slutade sin militära bana som kommendörkapten.
Anställd i rederiet Nordstjärnan.

Gift 1917-03-26 med Brita Anna Wrede af Elimä ,Finl ätten,  f 1894.
Dotter till Carl August Wrede och Gertrud Maria von Rettig.

En dotter

Ebba Gertrud Helena 1918-06-07 † 1957 född i Karlskrona. Skådespelerska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till Wredesidan       Mainpage-Huvudsida