Fabian Carlsson Wrede 1654  1709-04-08, 55 år 
Döpt 1654-11-19 i Sthlm (Jak). Dog i Riga. Fick 12 barn.

Gift 1:a med Friherrinnan Helena Gustaviana Duwall  1700
Dotter till landshövding, friherre Gustaf Duwall 1630 
1692, nr 64 och Helene Yxkull 1691, nr 76

Gift 2:a Gertrud Sofia von Treijden  1736-10-20 i hennes 1:a gifte. (Gift 2: a gången år 1713  med Johan Creutz.)

 

Ägare till Peippola i Elimä sn och Hommanäs i Borgå sn, Finland.

Skrev sig Fabian Carlsson till skillnad från farbrodern Fabian Casparsson.
Döpt 1654-11-19 i Stockholm. Student i Uppsala och Åbo. Major och senare överstelöjtnant vid Viborgs infanteriregemente.

Avstod 1681 sitt mödernearv Östanå till farbrodern Fabian mot att han fick gods i Finland, därigenom Peippola.

  

9 med Helena Gustaviana Duwall

 1. Märta  Gift med domprosten i Göteborg mag. Anders Hilleström  ca 1680  1754
   
 2. Helena 1683  1769-03-14, 86 år.  Dog ogift på sin broder Fabians egendom Fågelsta i Julita sn, Södermanland, Sverige.
   
 3. Gustaf  12 år gammal.
   
 4. Ebba Gustaviana  Gift med sin moders kusin, översten friherre Jakob Duwall, nr 64,  1731-11-10 Elimä, Fin
   
 5. Beata Carlotta 1688  1744-01-09, 56 år på Kvidja.  Se härledning  Olof Palme
  Gift 1722-05-12 m sin syssling, landshövdingen, friherre Carl Johan Creutz, nr 48, i hans 1:a gifte, 1687 
  1757
   
 6. Christina Ulrika 1689  1768, 79 år   Döpt 1689-05-01 i Stockholm (Hovf.)
   
 7. Fabian 1694-04-08  1768-02-17, 72 år  Född i  Elimäki , död Julita, Södermanland, Sverige. Riksråd,  tab. 17
   
 8. Henrik Jakob 1696  1758-08-20, 62 år.
  Född på Edeby i Salem, Sthlm, död Kimstad, Östergötland, Sverige. Dog barnlös 1758 på Runstorp.
  Ägare till Runstorp och Tångstad. Volontär vid livgardet 1711, page hos hertig Carl Fredrik av Holstein, förare vid livgardet 1712 sergant. 1714 fänrik vid Sparres  värvade reg. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanterireg. 1716 och vid Älvsborgs reg. Kapten vid Östgöta tremänninginfanterireg., kaptenlöjtnant, major i Holsteinsk tjänst, landshövding i Karelen, Savolaks och en del av Kymmenegårds län.
  Gift 1721 m Elisabet Charlotta Skytte, f 1697-11-03 i Kristbergs sn (Ög) 
  1755-05-01 på Runstorp.
  Dotter till överstelöjtnant Hans Skytte, nr 429 och Vendela Catharina Törnsköld, nr 234.
   
 9. Agneta Sofia 1697-07-10   1753-01-XX,  64 år. Född i Salem, Sverige.
  Gift 1722 m sin syssling, överstelöjtnant, greve Johan Creutz, nr 68 1692 
  † 1748

   

3 med Gertrud Sofia von Treijden

 1. Barbro Helena  1795 
  Gift 1723-09-23 m sin halvsysters svåger, major, greve Carl Creutz, nr 68, 1685 
  1740
   
 2. Renata Jakobina  ung
   
 3. Otto Gustav  1710-05-06  1772-06-18, 62 år.   tab. 38
  Född i  Riga, Lettland,  dog på Anjala, Fin.
  Gift 1741-06-23 på Julita m Charlotta Regina Duffus 1711-10-30 
  1802-03-02
  Född i i London, dog på Rabbelugn i Anjala sn, Fin.
  Dotter till ryske vice amiralen Kenneth Sutherland, 3:e lord Duffus och Friherinnan Charlotta Christina Siöblad, nr 79.

  Ägare till Anjala och Villikalla i Anjala sn, Finland. Student i Uppsala och Åbo. Kapten vid reg:t Royal Suédois i fransk tjänst.
  Han ärvde efter fadern Yxkullsund i Berga sn och Bolmaryd i Annerstads sn (båda i Kron.) när efter broder Henrik Jakobs död dennes egendomar Anjala och Villikkalla tillföll de båda kvarlevande bröderna gemensamt.
  1759-06-19 ingick dessa ett byte så att Fabian erhöll Yxkullsund, men till Gustaf som överflyttat Viillikkalla avstod såväl denna egendom som hela Anjala.

Åter till Wredesidan    Mainpage-Huvudsida