Härledning till Gustav Vasa:             Mainpage-Huvudsida

   

Gustav Vasa
1523-1560

               

Erik XIV
1560-1568

Johan III
1568-1592

Karl IX
1604-1611
             
    Sigismund
1592-1599
             
    Maria Eleonora av Brandenburg
1599
- 1695
Gustav II Adolf
1611-1632
Margareta Slots af Cabeljau
1639-1699
         
Kristina
1632-1654
Gustaf Gustafsson av Vasaborg
1616
- 1653
Anna-Sofia av  Wied-Runnkel 1616-1653
..
Christina av Wasaborg
1644
- 1709
Gustaf 1646 Charlotta
begr 1655
Gustaf Adolf   av  Wasaborg
1653
- 1732
Sofia
1654 -1654
Volmer Wrangel af Lindeberg 1641-11-01 †1675  Angelica Catharina
von Leiningen-Westerburg
Aurora Polydora Wrangel af Lindeberg
1708
Furste Bogislaus Oginski
1689
Georg Maurits 
av  Wasaborg
Helena Polyxena
av  Wasaborg
15 barn totalt.
 Ätten dör ut
Theodora Zkozielska Oginska
1692-06-30  †
1719-09-09
Carl Gustaf Dücker Övrstelöjtnant Greve
1663
- 1732
Carl Fredrik Dücker Greve Överstelöjtnant 
1714
- 1783
Christina Brita Bennet 1721- 1790
...
Eva Catharina Sack
1827
Johan Henrik Dücker Ryttmästare, Greve
 
1819
Carl Fredrik Dücker
Major, Greve
1747-1828
Eva Margareta
Wrangel af Sous
1768
- 1839
               
Carl Fredrik Dücker
Major, Greve
  1854
    Christina Brita Dücker
1796
- 1867
Fredrik Elof Gyllenkrok
1785- 1864
   
Eva Ottiliana Elisabeth
Berg von Linde
Fredrik Gustaf Gyllenkrok
1820-09-18
1891-01-08

Johan Henrik Valter Dücker  1892,
barnlös  
Carl Fredrik Dücker
1889, barnlös
Constance Thomasine Stierncrona 
1822
- 1849   ätten utdöd
 Ätten dör ut
          Thomasine Constance Gyllenkrok
1847-06-12
1913-01-09
     
Fabian Gustaf  Wrede af Elimä Djupadal, vice häradshövding
1839-08-12
1888-09-19

Fabian Casper Fredrik
Wrede af Elimä
Hovstallmästare Greve & Friherre
1874-12-26
1943
 

 

               Min farmors far Gerda Axelina Burén
1876-06-19
1945