Här finner du några slott och egendomar som tillhör/tillhört Wredar. Properties that once belonged to my ancestors. 

Se även här      Also look here


Preedi Manor - Wredensitz in Estonia. Thank you Marko for letting me use the pictures!   Link


Harbonäs Herrgård byggd i slutet av 1630-talet av Nicodemus Tessin d. ä. Gården är mycket vacker och har behållit sin 1600-tals prägel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Åter till Wredesidan        to Mainpage