Carl Henrik Wrede Djupadal  1844-07-27 1899-01-31, 55år 
  

Gifte sig 1886-01-16 på Fjällskäfte i Floda med
Agnes Helena Ottilia Wrede  1863-01-16
1952-01-27, 89år

Dotter till Ernst Vilhelm Wrede 1825-04-19 1897-08-28  tab 36  och Charlotta Elisabet Ihre 1835-12-12 1893-06-02

  1. Hedvig Elisabeth Helena  1886  1951, 65år
  2. Fabian Ernst Henrik  1889  1968, 79år
  3. Casper August Casimir  1891  1954, 63år
  4. Sofia Elisabeth Agata  1893  1936, 43år
  5. Elsa Anna Fredrika  1895  1963, 68år
  6. "Hinne" Carl Henrik  1897-05-16  1962, 65 år, min farfar

barnens familjer


Ernst Wilhelm, Helenas pappa förvärvade Östregård 1868 och brukade jorden i 12 år därefter arrenderade han ut jorden.

Carl-Henrik Wrede köpte egendomen 1887. När han dog, 55 år gammal, år 1899 övergick den till den unga änkan, Helenas ägo.
Helena Wrede var släktens sista ägare av Östregård.

Fler bilder på Östregård 

 

Hedvig Elisabeth Helena 1886-10-29 1951, 65år     

Fick språkutbildning i Paris.            

Gift 1909, i Växjö med major Georg Christoffer Nyblad f 1880.

Fabian Ernst Henrik  1889-03-18 1968, 79år

Kom in vid skeppsgossekåren och slutade sin militära bana som kommendörkapten.
Anställd i rederiet Nordstjärnan.

Gift 1917, med Brita Anna Wrede af Elimä, Finl ätten, f 1894.

Dotter till Carl August Wrede och Gertrud Maria von Rettig.

 

Casper August Casimir  1891-10-21 1954, 63år. Ogift.

Blev student i Växjö 1911, läste till jurist och fick tjänst i Riddarhuset. Amanuens i nedre justitierevisionen. Konstnärligt begåvad.

Om honom berättas att han som barn var mycket vacker och charmerande och att han blev bortrövad av zigenare. Rättaren på Sörby räddade honom tillbaka till hemmet.

Sofia Elisabeth Agata  1893-10-29  1936-11-02, 43år.

Gifte sig 1918-06-01 i Växjö Domkyrka,

med kaptenen vid Kronobergs regemente Carl-Axel Ragnar Meijer, född
1890-12-02 I Vä socken, Kristianstads län, död 1943-06-19 I Växjö.

Son till Karl Meijer, mannen som styckade och sålde ut Östregård.
Elisabeth och Carl-Axel hade sitt hem i herrgårdens nordöstra flygel som byggdes om till bostad.
    

Elsa Anna Fredrika  1895-07-25  1963, 68år

Gift 1924-08-23, med läkaren Axel Gustaf Engvall f 1891-06-26 i Torstuna sn (Vm)

Carl Henrik "Hinne"  1897-05-16  1962-12-24, 65år   tab. 29  , min farfar.

Född på Sörby. Krigshögskolan. stabsadjutant och kapten i generalstaben. Överste, chef för Skånska kavalleriregementet i Helsingborg. Svensk millitärattaché i Bonn 50-talet.

Gifte sig 1920-08-26 med sin kusins dotter, friherrinan Ebba Wrede  1900-08-16 1971-06-06
Dotter till Fabian Casper Fredrik Wrede, tab. 24  och Gerda Axelina Burén.

 

Textruta: 29
Textruta: Elsa Anna Fredrika    1895
Textruta: Sofia Elisabeth Agata 1893
Textruta: Casper August Casimir  1891- 
Textruta: Fabian Ernst Henrik  1889- 
Textruta: Hedvig Elisabeth Helena                   1886

Textruta: 29
Textruta: Elsa Anna Fredrika    1895
Textruta: Sofia Elisabeth Agata 1893
Textruta: Casper August Casimir  1891- 
Textruta: Fabian Ernst Henrik  1889- 
Textruta: Hedvig Elisabeth Helena                   1886

Åter till Wredesidan   Mainpage-Huvudsida