Fabian Wrede 1694-04-08  1768-02-17 , 74 år    

brodern Henrik Jakob Wrede

Föddes på Peippola och dog på Fogelsta. 

Gift 1715-11-01, på Roteborg med

Friherrinnan Catharina Charlotta Sparre dp 1687-04-22  1759

Dotter till major, friherre Jakob Casimir Sparre, nr 11 och friherrinnan Brita Leijonhufvud, nr 26.

 

Blev generalmajor 1738, överste1741, Generalkrigskommisarie under finska kriget och riksråd 1746.
Han var liksom brodern Holsteinska partiet trogen och satt i stora sekreta deputationen då den 1739 överlade om konung Fredriks förhållande till fröken Taube. Han var en av de strängaste sedeförfäktarna.
Samlade som krigskommissarie mycken förmögenhet och köpte på 1750-talet Fogelsta.
Han ansågs välansedd, frisinnad men försiktig rådsherre. 
Han ärvde efter faderns död Peippola, Mustila och Moisio och blev tillsammans med brodern 2. Otto Gustaf ägare till Anjala och Villikkala efter brodern Henrik Jakobs död 1758.
I byte med honom avstod han hela Anjala säteri i utbyte mot Yxkullsund i Berga sn (Ög).

 1. Gustaviana Brita 1717-08-26  1725, 8 år. Född på Rotenberg
   
 2. Agneta 1718-12  1800-12-27 född i Sthlm, död 82 år. Åkeshov i Bromma.
  Gift med kammarherren friherre David Stierncrona nr 166, f 1715
   
  1784
   
 3. Lucia Margareta 1721-04-20  1722  Död 1 år, i Kristbergs sn (Ög).
   
 4. Helena Sofia 1723  1723 född i Sthlm, dog före 1 års ålder.
   
 5. Fabian Casimir Wrede 1724-01-28  1795-08-27, 71 år. General, Mjölby   tab. 18
   
 6. Anna Beata 1727-12-20  1791-07-09 f på Peippola, död 64 år, Yxkullsund.
  Gift 1749-05-10 med generalmajor friherre Hans Gustaf Gyllengranat nr 226, 1721
  1801
   
 7. Carl Henrik 1728-09-29  1729-01-09 Född och död vid 3 mån, på Peippola.
   
 8. Elsa Beata 1734-04-18  1819-01-19  Född på Peippola död 85 år, Beateberg i Rö sn (Sthlm).
  Gift m riksrådet friherre Sven Bunge , greve Bunge nr 102, 1731
  1801Åter till Wredesidan    Mainpage-Huvudsida