Fabian Wrede  1641-03-20  † 1712-12-06  Greve, Friherre, kungligt råd.
Född på Peippola i Fin, död i Sthlm
.                                    

Gift 1672-05-19 på Peippola med friherrinnan
Brita Cruus af Gudhem 1652-06-12 
1716-01-25

Fabian Wrede dog 1712-12-06 i Sthlm samt jordfästes i Jakobs kyrka.
Begravd i   Cruusegraven i Björklinge kyrka (Upps).

Grevliga ätten utdöd med honom år 1712.

Information släktträd

Greve till Östanå i Kulla sn (Sthlm) friherre till Tjolöholm i Fjärås sn (Hall) Herre till Harviala (Vanajanlinnan) i Vånö sn (Fin) och Elimä i Likan sn (Fin). Fånö i Löts sn (Upps) Häringe i Västerhaninge sn (Sthlm) Harbonäs i Harbo sn (Upps.). Ålhult  Vi sn (Kalm.) Eksjöhovgård i Vallsjö sn (Jönk) m.m.

  egendomar

Originalporträttet målat av David Klöcker Ehrenstrahl

Brita Cruus af Gudhem 1652-06-14 1716-01-25

Dotter till översten friherre Lars Jespersson Cruus af Gudhem,  nr 14 och
grevinnan Agneta Horn af Björneborg, nr 9. 


Född i Stockholm och dog på Häringe slott, Västerhaninge, Sthlm. Begravd i Sätuna gravkor i Björklinge kyrka i sarkofag nr 6.
I en liten mässingsurna, som står ovanpå sarkofagen vilar hjärtat från hennes favorithund. Hennes make samt två av barnen Carl Casper Wrede och Lars Wrede vilar också i koret.

Efter fullbordade studier och vidsträckta resor i främmande land blev han kammarherre hos drottning Christina, 1666 landshövding i Viborgs, Kymmenegårds och Nyslotts län och i Uppsala län.
Lantmarskalk vid 1682 års riksdag t.f. president i bergskollegium 1685 och ord president samt kungligt råd. Ledamot av kommissionen  för likviderande av ständernas kommisionsdomar.
President i reduktions och likvidations-kommissionerna samt statskontoret.
Greve 1687-02-12. (introd år 1689, nr 27)  Riksförmyndare 1697 då presidiet kammar- och kommers-kollegierna interimsvis fördes av riksrådet Carl Gyllenstierna. Ledamot defensionskommissionen 1700 och av kommissionen till vidtagande av åtgärder mot kaperier i Östersjön. Behöll chefsskapet i kommerskollegium till sin död 1712 vid 71 års ålder.
Svenska akademien lät 1854 slå en minnespeng över honom.
" Han var en utmärkt ämbetsman och stor statsman samt en av konung Carl XII:s förmyndare. Skötte finanserna under denne konungs krig och hade att anskaffa de medel som kriget krävde. Förvärvade sig en stor förmögenhet och byggde 1706 Kulla kyrka vid Östanå, vilken han lät av timmer hopsätta och sedan överföra till Sverige."

 1. Carl Casper  1673-07-21  1701-01-11, 28 år.
  Född i sthlm student i Uppsala, rector illustris. Kammarherre 1695, vice hovmarskalk 1699.
  Dog ogift i Lais 1701-01-11 och jordfästes 1701-11-17 i Jakobs kyrka i Sthlm
  Sedan förd till Björklinge kyrka där hans huvudbanér och anvapen sattes upp.
   

 2. Agneta   1674-11-121730-07-23,  56 år. Född i Sthlm, dog på Lövsta i Kimstads sn, (Ög.)
  Gift 1693-06-27 i Sthlm med överstelöjtnant, greve Axel Johan Lillie, nr 17,  1666  1696
  De har skänkt Klara kyrkas södra port där Lillieska och Wredeska vapnen jämte deras initialer ses uthuggna.
   
 3. Sofia  1676-02-12  1708-12-14 Dog på Viborgs slott e barnsäng.
  Son: Axel Wrede Sparre 1708-12-01 † 1772-01-19 Greve, Generalmajor, Överståthållare, Östanå.
  Gift 1707-03-03 i Sthlm m riksrådet, fältmarskalken friherre Erik Sparre af Sundby, nr 63, 1665
  1726 i hans 1:a  gifte.
  Son: Axel Wrede Sparre 1708-12-01 † 1772-01-19 Greve, Generalmajor, Överståthållare, Östanå.
  Begraven med sin man och hans andra hustru i Sparregraven i Öja kyrka (Söd).
   
 4. Lars  1678-09-15  1704-01-01 Född på Viborgs slott, student i Uppsala, fänrik, löjtnat och kapten vid livgardet.
  Dog ogift i Paris och begravd i Björlinge kyrka där hans huvudbanér sattes upp.
   Fabian Wredes dotter-son:  Axel Wrede Sparre

 Länk till Stormaktstiden, se under personligheter.

Åter till Wredesidan     Mainpage-Huvudsida