Fabian Casper Fredrik Wrede 1874-12-26  1943, 69år  Greve, hovstallmästare

Han blev förste ordförande i Svenska Terrierklubben, när den bildades 14 dec 1912.
Artikel i Hundsport nr 12/2003, sid 88.
 

 Gerda
Axelina Burén 1876-06-19 i Finnerödja
1945-06-23, 69 år i Sthlm, Engelbrekt

Gustav Vasas sonson Gustaf II Adolfs och Margaretha Cabeljaus son Gustaf av Vasaborg hade en dotter-dotter, Aurora som äktade en rysk furste Oginski. Deras dotter, Theodora gifte sig med den bekante karolinen, Carl Dücker, vilken rövade sin brud ur ett kloster i Vilna och gjorde henne till sin hustru.  Carl Dücker var farmors farfar till Fabian Wredes moder Tomasine Gyllenkrok.

Ludvig XIV och hans sköna och olyckliga Louise de la Vallière hade en son, vilken till följd av sin reformerta tro måste fly från Frankrike och begav sig då till Sverige. Här kallade han sig de Malzy och hans dotter äktade en svensk präst vid namn Hilleström. i tredje led från dem härstammar Gerda Buréns mor, född Burén av den kända Östgötasläkten och gift med sin kusin Carl Gustav Burén.

Ovanstående står skrivet i Islingeberg Det Wredeska hemmet på Lidingön av Vivi Horn 1931. Detta är sannolikt en skröna för det går ej att finna. Personer som kan mycket om Ludwig XIV har sagt mig att denne son, de Malzy har aldrig existerat.


 

 

 

 

 

 

Islingeberg byggdes 1907 på Lidingö. Det var en stor gulbrun byggnad med höga stenpelare vid entrén.
Fabian Wrede har själv ritat huset och platsen valde han ut redan 1906.

 
        
 

 

  1. Ebba Aurore Wrede 1900-08-16 1971-06-06, 70år
  2. Fabian Jacob Casimir 1901 1985, 84år
  3. Gerda Tomasine  "Tytte" 1902-12-26  1990-05-11, 87år
  4. Ellen Elsa Charlotte 1907-08-06  1978-06-21, 70år
  5. Carl Hendrik August 1912 1985, 73år


Gustav Vasa
 


G II A

 

Familjefoton

 

Brevkort, skickade 1913 till Ebba Wrede

Bilder på familjen  Brevkort till Ebba från far och mor

1. Ebba Aurore 1900-08-16 1971-06-06,  min farmor

Gift 1920-08-26 i Saltsjöbaden, med sin faders kusin,

Carl Henrik Wrede  1897-1962   tab.29

2. Fabian Jakob Casimir 1901-08-26 1985 Greve.
Gick handelshögskolan, civilekonom. Direktör för Skandinavien i Union Rückversicherung-Gesellschaft, Zürich.
Gift 1926-07-01 med sin kusin,
Elsa Marthe de Dardel 1897-09-29  
1977 
Dotter till Otto Auguste de Dardel och Anna Maria Lovisa Burén
(syster till Gerda Burén-Wrede).

3. Gerda Tomasine, Tytte  1902-12-26  1990-05-11 i Sthlm.

Fruktodlare i Simrishamn.

Gift 1925-12-26 i Stockholm i Lidingö kyrka med

kapten Tom Edvard Francke f i Stockholm 1902-01-15 1974-10-14.(SDB4)

4. Ellen Elsa Charlotte 1907-08-06  1978-06-21 (Sthlm).
Gift 1930-02-15 i Lidingö kyrka med
Arne
Edward Francke i hans andra gifte, född i Sthlm 1904-05-06 1973 03-11 i Sthlm.(SDB4)

5. Carl Hendrik August 1912-02-19 1985  Greve.

Direktör i Försäkrings ab Skandia (Lutry, Vaud Schweiz)

Gift 1941-11-18, med Anja Stina Neander  1915-09-25  1989.

Åter till Wredesidan    Mainpage-Huvudsida