Fabian Jakob Wrede 1802-10-09  1893-05-22, 90år.   
Född på överstebostället Kungsbro i Vreta klosters sn (Ög). 
Dog vid 90-års ålder (Hedv.El.) Sthlm. 

Fabian var väldigt frisk och aktiv in i det sista. Han dog hastigt efter 4 dygn av lunginflammation. Begravningen skedde i Östermalms kyrka.
Han är begravd på Nya Kyrkogården med en natursten från Augerum med en enkel inskription Fabian Wrede 1802-1893

 

Gift 1846-05-14, i Stjärnholms kapell i Nicolai sn (Söd) med friherrinnan
Aurore Elisabeth De Geer af Finspång 1822-02-19
1904-01-12, 82 år.

Dotter till hovmarskalken friherre Gerhard De Geer af Finspång nr 312 och Henrietta Charlotta Lagerstråle nr 1992.

Ur Svensk Biografiskt Lexikon står följande:

"Född 9 oktober 1802. Död 22 maj 1893. Militär 1817. Ledamot i krigsvetenskapsakademin 1829. Adjunkt hos konungen 1834.
Ledamot i vetenskaps akademin 1837.

Chef vid artilleriläroverket i Marieberg 1837 Riddare av Dannebrogsorden 1848. Wrede var militär i hela sitt vuxna liv men skapade sig ett namn i Europa som matematiker och fysiker. Han sysslade främst med mekanik och fysik."

"Försök att härleda ljusets absorption från undulations-teoremet"

 1. Agathe Henriette 1847-05-05  1931-03-17, 83år  Sthlm.
  Gift på Marieberg med överstelöjtnant Richert Vogt von Koch adl ätten nr 2244, f 1838
  1913
   
 2. Ebba Elisabet 1849-06-23 1852-09-14, 3år
  -"När Agnes föddes insjuknade Ebba och Agathe först i kikhosta och sedan i svår Schalakansfeber. För Ebba, hos vilken sjukdomen aldrig slog ut , varför läkarna ej under tiden förstod, att det var Scharlakansfeber. Hon tycktes först tillfriskna men under sommaren tilltog allt mer en svaghet i hennes ben, som utvecklade sig till benröta. Efter mer än ett års tärande lidande dog hon på Marieberg d 14 sept."
   
 3. Agnes Lovisa Charlotta 1851-02-24 1902-06-14, 51år. Död i Sthlm, ogift.Conny Bergh i Ljungby har skänkt denna boken till mig   Ett stort tack Conny! 

Anteckningarna i nedanstående bok är nedtecknade av Agnes, yngsta dottern.
Agathe äldsta dottern lät trycka upp boken och denna hälsning pryder boken.

 

Åter till Wredesidan     Mainpage-Huvudsida