Henrik Jakob Wrede   1696  1758-08-20
 
Broder till Fabian. Född Edeby Salems sn (Sthlm)

Dog barnlös på Runstorp SV om Norrköping. Ägde Runstorp och Tångstad.

Gift 1721 med
Elisabet Charlotta Skytte 1697-11-03
1755-05-01
Född i Kristbergs sn (Ög). Död på Runstorp.

Dotter till överstelöjtnant Hans Skytte, nr 429 och Vendla Catharina Törnsköld, nr 234.


om Runstorp

Åter till Wredesidan    Mainpage-Huvudsida