Carl Henrik Wrede 1787-06-23  1858-02-22, 71 år.
Född på Penningby i Länna sn (Sthlm), död i Växjö.  Generaladjutant.

Gift 1815-01-03, med sin halvbroders styvdotter
Clara Fredrika von Carleson 1794-04-24 
1869-10-30
Född på Broby i Söderbykarls sn (Sthlm), dog  i Växjö.

Dotter till överstelöjtnant och kammarherre Adolf Ludvig von Carleson, nr 1877 och Agata Bremer (gift 2:a med Fabian Wrede)   tab 19

Kadett vid Karlberg, överste i armén 1821, adjutant hos konungen 1824, överste och chef för Kronobergs reg. Generaladjutant i armén. Bevistade 1808-1809 såsom brigadadjutant landstigningarna i Finland och reträtten från Åland. Som stabsadjutant, hos sin halvbroder generallöjtnanten Fabian Wrede, affärerna i Västerbotten. Var med i Tyskland och Norge 1813 och 1814.

 1. Ottiliana Agata 1816-02-24  1901-10-06, 85 år.
  Gift 1841-07-28, med brukspatronen Carl Georg Aschan 1812-01-12
   1886-05-16 i Växjö.
   
 2. Henrik Fabian Ludvig 1817-04-25 1847-12-23, 30 år. Dog ogift i Växjö.
   
 3. Fredrika Sofia 1818-07-14  1894-04-14, 75 år, dog ogift i Växjö.
   
 4. Carl Edvard 1821-06-20 1904-12-12, 83 år.  tab. 35   Kapten, Kammarherre.
  Gift i Sthlm 1860-09-27, med Agnes Catharina Charlotta Grewesmühl 1829-10-15
  1914-05-19
   
 5. Otto Casper 1823-11-07  1826-02-02, 2 år
   
 6. Ernst Vilhelm  1825-04-19 1897-08-28, 72 år,  tab 36   Löjtnant ägde Araby, Östregård i Växjö.
  Gift 1856-07-26, på Fjällskäfte med Charlotta Elisabeth Ihre 1835-12-12 
  1839-06-02
   
 7. Oskar Casimir 1826-09-22 1889-05-04, 63 år, major.
  Gift 1858-09-11, på Ryningsnäs i Mörlunda sn (Kalm) m Hedvig Sofia Augusta von Baumgarten f. i Växjö 1831-12-10
  1909-10-09

Åter till Wredesidan    Mainpage-Huvudsida