Gammal karta över Sverige med tidigare landsgränser samt egendomar som någon gång har tillhört Wredar.
Old map over Sweden with old borders and properties that have belonged to my ancestors.

Rosa knapparna är länkade.   Pink buttons are are linked.

 

Länk om Du letar efter slott.


Åter till Wredesidan        to Mainpage