Fabian Ernst Wrede  f 1782  † 1833, 51 år

Generalmajor och kungens förste adjutant

Bevistade fälttågen i Pommern 1805-1807 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814.

Gift 1812-09-02 i Kristianstad med
Eva Charlotta Benzelstierna i hennes 2 gifte.

Född 1788-01-19 i Strängnäs
1875-12-29 på Maglö i Mellby sn (Krist).

Dotter till överstelöjtnant Carl Erik Benzelstierna, nr 1628, och friherrinnan Eleonora Sofia Stiernblad, nr 1370

Porträtt målat av halvkusinen Fredrika Bremer

Den släkt Bremer som Fredrika Bremer tillhörde, kommer enligt traditionen från Bremen.
Isak Bremen lär ha flyttat till Västerås 1644.
Den äldste belagda stamfadern, Isak Bremer, 1707-1771 var handlande där. Den senare var Fredrika Bremers farfars far.
Hon var dotter till brukspatronen och grosshandlaren Karl Fredrik Bremer, 1770-1830, (broder till Agata Bremer Wrede) och Birgitta Charlotta Hollström. Sondotter till skeppsredaren i Åbo, Jacob Bremer (1711-1785) och Ulrika Fredrika Salonius (1746-1798).

Hennes faster Agata Bremer var gift med Fabian Wrede tab.19, i hans 2:a gifte.
Fabian Ernst Wrede här, är en son  från första giftet med Stanislas Sparre

 

 1. Eva Agata Stanislas 1813-06-22  1897-04-13, 83år
  Gift 1836-02-25 m ryttmästare Friherre Claes Edvard Barnekow, nr 230, 1809 †1878
   
 2. Fabian Carl 1814-07-09  1816-04-16, 1år
   
 3. Ludvig Fredrik Ernst, Greve 1816-07-09  1901-09-17, 85år ogift på Maglö.
  Äg Mellby s 1875. Kabinettskammarherre. Diplomat i Köpenhamn, London, Wien och Haag.
   
 4. Fabian Casimir 1818-07-30  1892-05-19, 73år, ogift på Maglö.
  Hovrättsråd, ledamot av riksdagens första kammare.
   
 5. Carl Ernst 1819-10-22  1875-03-29, 55år, ogift på Maglö. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet.
   
 6. Vilhelm Casper 1821-07-06  1822-02-06, 7mån,  i Kristianstad.
   
 7. Hedvig Sofia 1822 -11-06  1899-02-18, 76år, på Maglö. Deläg Maglö och Vannaröd Slott i Mellby sn (Krist)

Åter till Wredesidan     Mainpage-Huvudsida