Casper Wrede   1599 

Hovjunkare hos ordensmästaren i Livland, (Lettland-Estland), Wilhelm von Fürstenberg, erhöll av honom tillstånd 1559-09-18 att inköpa landområden i Burtnecks sn, Livland.

Här skapade han godset  Wredenhof .

Gift med Köna Henriksdotter von Kropp.
En släkt som adlades 1561-11-05
Innehade godset
, Kroppenhof, i Schwaneburgs sn, Livland till 1592

  1.  Henrik  1605-09-17   

Åter till Wredesidan    to Mainpage