Fabian Wrede 1760-11-24  1824-01-16, 63år 
Greve, fältmarskalk. Född och död i Stockholm.
Begraven tills med sin 2:a hustru på Julita kyrkogård (Söd.)

1778 i fransk tjänst, anställd vid svenska ambassaden i Paris under greve Creutz. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1781. Överadjutant hos konungen och major i armen, överstelöjtnant, en av konungens sex överstekammarjunkare. Överste för Upplands reg. 1788 generaladjutant hos konungen, chef för Nylands reg. Chef för Björneborgs reg. General 1809. Kansler för krigsakademien på Karlberg. Stadsråd, en av rikets herrar 1811. Fältmarskalk 1816.
Bevistade hela finska kriget 1788-1790. Kommenderade svenska brigaden i Savolaks. Hindrade engelsmännens landstigning och anfall kring Göteborg. 1087 i Pommern mot franska armén. Generalbefälhavare över norra svenska armén vid Umeå mot ryska armen och hindrade fiendens övergång av Umeälv.
1810 verksam i prinsen av Ponte Corvos val av svensk tronföljare.

Fabian dog 1824 efter mycket långvarig sjukdom. Han skrev; - "den 10 maj 1818 insjuknade jag och åt ej vid mitt bord förrän den 28 juni 1819 - således ej på 13 månader och 18 dagar." De sista åren bodde han i Sthlm. Han vårdades ömt av dottern Agathe.

1.

Gift första gången 1780-07-18 och skild 1796 från Marie Stanislas Josefine Sparre

2.

Gift andra gången 1798-09-15  med
Agata Bremer 1774-05-29 
 † 1810-12-06, 36 år, i hennes 2:a gifte.
(Vigdes vid 16 års ålder och blev änka vid 23 års ålder till Adolf Ludvig von Carleson, nr 1877, f 1747-06-24 † 1797-11-12)

Dotter till brukspatron Jakob Bremer 1711-1785 och hans 2:a hustru Ulrika Fredrika Salonius 1746-1798

1.

Friherrinnan (fransk grevinna)

Marie Stanislas Josefine Sparre 1764-09-18  † 1824-02-07, 60 år.
Född i Frankrike. Död i Kristianstad.

Statsfru 1781 hos drottning Sofia Magdalena 1746-1813 (gift Gustav III), Riksrådinnevärdighet 1817.

Dotter till
maréchal de champ, friherre (fransk greve) Louis Ernest Joseph Sparre, nr 11 och hans 1:a fru Adelide Thérèse Hardoin de Beaumois.

     

 Gift andra gången 1798-09-15  med Agata Bremer 1774-05-23  1810-12-06, 36 år, i hennes 2:a gifte.
(Gift vid 16 års ålder och änka vid 23 års ålder till Adolf Ludvig Carleson, nr 1877, f 1747
1797)

Dotter till brukspatron Jakob Bremer 1711-1785 och hans 2:a hustru Ulrika Fredrika Salonius 1746-1798.

med Stanislas Sparre:

 1. Fabian Ernst 1782-08-25 1833-01-12, 51 år  Död i Kristianstad. Greve, generalmajor   tab 20   
   
 2. Adelaide 1784-01-12  1785, 1 år


med Agathe Bremer

 1. Agathe 1799-10-07  1890-01-06, 90 år
  Född på överstebostället Kungsbro i Vreta klosters sn, (ög). Död på Johannishus i Hjortsberga sn, (Blek)
  Gift 1825-10-08 m landshövdingen, greve Hans Wachtmeister af Johannishus, nr 25, 1793 †1827
   
 2. Charlotte Ottiliana 1801-04-10 1871-02-02, 69 år.  Född på Kungsbro. Ogift.
   
 3. Fabian Jakob 1802-10-09 1893-05-22, 90 år. Generallöjtnant   tab 21  
   
 4. Sigrid Henrietta 1804-05-02 1805-10-27, 1 år
   
 5. Casper 1808-07-03 1877-03-31, 69 år Död i Sthlm. Löjtnant    tab 22  

Agathe hade från sitt tidigare äktenskap 3 barn;
1)Jacob Edvard von Carleson, överstelöjtnant  f 1792-09-06, 2)Clara Fredrika f 1794-04-24, gift med generaladjutanten Carl Henrik Wrede  tab 34 , Agatha Sofia f 1795-10-11, gift med generalmajoren Carl Johan Hederstierna

Bremer, kommer enligt traditionen från Bremen.
Isak Bremen lär ha flyttat till Västerås 1644. Den äldste belagda stamfadern, Isak Bremer,1707-1771 var handlande där.
Sonen var skeppsredare i Åbo, Jacob Bremer 1711-1785 gift 2:a gången med Ulrika Fredrika Salonius 1746-1798.

Fredrika Bremer
är dotter till brukspatronen och grosshandlaren Karl Fredrik Bremer 1770-1830, (Agatas broder) och Birgitta Charlotta Hollström.
Agata är Fredrikas faster. Se Fredrikas porträtt på sin halvkusin.

 

Fabian Wrede Greve, general och fältmarskalk.
Originalporträttet är målat av von Breda, 1800.


Åter till Wredesidan     Mainpage-Huvudsida