Carl Henrik Wrede 1606-04-08  1654-09-05, 48 år

Född 1606 i Haapsalu i Estland. Dog 1654-11-03 och begravdes 1655-05-20 i Jakobs kyrka i Stockholm samtidigt med dottern Helena som dog 9 dagar tidigare.Gift 1635 med Märta Henriksdotter Fleming född i Sthlm 1619 † 1666
Dotter till Henrik Klasson Fleming af Lais, landmarskalk, krigsråd f  1584-08-15 † 1650-11-07, nr 4 och Ebba Erlandsdotter Bååt, † 1630, nr 3.
Begravda i Mynämäki kyrka.

Ägare till Anjala och Tavasteby i Elimä, Hommanäs i Borgå i Fin samt Bornö och Skårby i Salems sn och Östnå i Kulla sn (Sthlm).

Carl Henrik reste utrikes 1625-1630 då han vistades i Holland och Paris, där han uppvaktade vid hovet.
Han följde 1631 drottning Maria Eleonora till Tyskland. Kornett vid Reinhold von Rosens värvade kavalleriregemente.
Bevistade belägringen av Würtzburg och slaget vid Lützen.
Återkom till Sverige 1634 och deltog i konung Gustaf II Adolfs likprocession ledande hästen som gick efter Karelens fana.
Assessor i Svea Hovrätt 1640, landshövding i Åbo län 1653-07-22 men kom aldrig att tillträda denna tjänst.
Friherre till Elimä 1640-08-18 jämte sin broder Casper för faderns förtjänster (introd 1654 under nr 44).

 1. Henrik  1638-01-28   1657-07-13, 29 år. Född på Anjala, Finland, död  på Östanå, Uppsala, Sverige.
  Student i Uppsala. Begravd 1658-10-17 i Jakobs kyrka i Stockholm, på samma gång som systern Ebba och brodern Johan.
   
 2. Ebba  1639-07-03   1657-08-04, 18 år, född Edeby Salems sn, Stockholm.
  Dog 21 dagar efter Henrik, på Östanå, Uppsala, Sverige.
  Begravd 1658-10-17 i Jakobs kyrka i Stockholm, på samma gång som bröderna Henrik och Johan.
   
 3. Peter  ung e.1660   Student i Uppsala 1652-07-09. Levde 1660 men dör ung.
   
 4. Gustav  1667 ogift i Paris.
   
 5. Carolus  1667 ogift i Paris. Student i Uppsala 1660-02-23 och i Åbo.
   
 6. Helena 1649-09-24  1654-10-24, 5 år. Född i Stockholm (Jak.)
  Begravd 1655-05-20 på samma gång som fadern i Jakobs kyrka.
   
 7. Johan 1651-10-06 -10-06   1657-08-20, 7 år. Dog 16 dagar efter Ebba.
  Begravd 1658-10-17 i Jakobs kyrka i Stockholm, på samma gång som brodern Henrik och systern Ebba.
   
 8. Fabian  1654-11-19   1709-04-08  se  tab. 16
   

HISTORIK:

 

Gustav II Adolf ledde vid slaget vid Lützen, en armé på cirka 19000 man, över 3000 man var svenskar och finnar, resten var legotrupper, tyskar, skottar, engelsmän och andra. På motståndarsidan fanns cirka 17000 man, bland dem det fruktade bepansrade rytteriet, kyrassiärerna, från Kroatien.
Armen väntade i gryningen på regnvåta, uppblötta och leriga fält. Det kom en tät dimma.
På förmiddagen gick svenskarna till anfall över en kilometer bred front. Kungen ledde den högra flygeln, närmast honom kom det finska rytteriet. Det blev en fruktansvärt förvirrad, blodig och hård strid.
Kungen red sin nya häst, Streiff. I tumultet kom han och en handfull nära medarbetare för långt in på fiendens sida.
Kungen träffades i höger armbåge och samtidigt sårades hästen och satte av i vild galopp. Kungen ramlade av. Eftersom kungen var så tjock orkade man inte lyfta upp honom på en annan häst.
Då kom en grupp kyrassiärer. De försökte få med honom som fånge, men de orkade inte heller lyfta honom. I stället sköt de honom i huvudet och stack honom med svärd. Han var bara 38 år vid sin död.
Kungens skadeskjutna häst kom så småningom galopperande  till den svenska sidan och man fann att sadeln var tom och blodig. Drabbningen fortsatte tills motståndarna drog sig tillbaka. Man flydde inte, men de lämnade kvar sina kanoner. Svenskarna stannar kvar för att leta efter kungens lik.
 
Ingen vann och förlusterna var mycket stora. Över 3400 svenskar stupade, och lika många på den kejserliga sidan.
Maria Eleonora av Hohenzollern-Brandenburg, 1599-1655

Drottning av Sverige, gift 1620 med Gustav II Adolf.

Dotter till kurfursten Johan Sigismund av Brandenburg och Anna av Preussen.
Maria Eleonora var lidelsefullt, näst intill sjukligt, fäst vid sin make.
Efter hans död 1632 hängav hon sig åt en vild sorg som visade att hon hade en labil personlighet.

Åter till Wredesidan     to Mainpage