Husarens Turn It Up, Lancelot  1997-07-25 - 2011-04-15

Vår älskade Lancelot har fått sluta sina dagar! Han fick en stroke eller var det kanske hjärnmetastaser av hans tesikelcancer. Lancelot var en fantastisk hund och den bästa valpfostrare man kan tänka sig. Han var älskad av alla våra djur båd katter och alla våra hundar. Sihiri hann njuta av hans trygga ulliga famn när hon behövde.

Our dear, old Lancelot has passed away! He had a stroke or maybe it was from brain metastases of his tesikelcancer. Lancelot was a fantastic dog, can´t think of a better companion. He was extremely good with our cats and all our puppys that he has raised. He was loved by all our animals and all our dogs. Sihiri had time to enjoy his safe woolly coat when she needed a sleep.

We miss you so much Lanci, now you finally meet all your friends at Rainbow Bridge! or Rainbow Bridge by me


Lancelot 2011-04-10 - 5 dagar före hans bortgång