Regnbågsbron fritt översatt    Rainbow Bridge  author unknown

Det finns en bro som förbinder Himlen och Jorden
Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.


Den kallas för Regnbågsbron på grund av dess många färger.
It´s called the Rainbow Bridge because of it´s may colours.


På denna sidan av Rengnbågsbron ligger ett land med ängar, kullar och dalar med frodigt grönt gräs.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together.När ett djur  dör och det har varit älskat och stått någon nära så kommer  de till Regnbågshimlen.
When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
 

Där finns gott om mat, vatten och solsken och våra vänner har det  skönt och behagligt.
There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

 
Alla djuren som varit sjuka blir återställda och de gamla blir unga på nytt.
All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor,


De
som varit skadade eller invalidiserade, görs hela och starka igen,
Those who were hurt or maimed are made whole and strong again,
 

precis så som vi minns dem i våra drömmar när dagarna och tiden har flytt.
just as we remember them in our dreams of days and times gone by.


De är glada och nöjda frånsett en liten sak,
The animals are happy and content, except for one small thing,


de saknar alla någon väldigt speciell som de varit tvungna att lämna kvar
.
they each miss someone very special to them, who had to be left behind.


De skiljdes från en speciell personen som älskade dem på jorden.
They are not together with that special person who loved them on the earth.


Varje dag springer de omkring och leker.
They all run and play together.

 
Men det kommer en dag när någon plötsligt slutar leka, stannar till och tittar bort mot horisonten!
But the day comes when one suddenly stops and looks into the distance!


Hans/hennes klara ögon blir intensiva och kroppen börjar skälva.

His bright eyes are intent, his eager body quivers.


Plötsligt lämnar han/hon gruppen och flyger över det gröna gräset. Benen bär honom/henne fortare och fortare.
Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.


Du har blivit sedd och när du och din speciella vän möts tar du honom/henne i dina armar och omfamnar honom/henne igen!
You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. Lyckliga kyssar överöser ditt ansikte och du tittar ännu en gång in i ögonen på din älskade vän.
Vännen som du så länge saknat i ditt liv och som alltid  funnits i ditt hjärta.

The happy kisses rain upon your face, your hands again caress the beloved head,
and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.


Sedan går ni över Regnbågsbron tillsammans för att aldrig mera skiljas...
Then you cross Rainbow Bridge together....