COLOURBREEDING       

 FÄRGAVEL

Introduktion

Syftet med detta dokumentet är att förse uppfödare med en bättre förståelse för färgavel hos TRD. Materialet i detta dokumentet syftar att hjälpa uppfödare att "toppa" uppfödningen av de för utställning godkända fyra färgerna.

Röd färg

   STAMTAVLA

Stamtavlan hos Röda bör  bara ha Röda och/ eller Svarta i minst 4 generationer. De bör inte ha Blå eller Fawn i minst 4 generationer. (Svarta kan bära Rött anlag recessivt. Därför kan dessa Svarta, när de paras med Rött producera Svart och /eller Röd med svart mask.)

    PARNING

Röda bör bara paras med Röd eller Svart, som bara har Röd och /eller Svart i sin stamtavla.

 Parents

Expected Offspring

  X  

  X  

/  
with black mask                                 

 

Blå färg

    STAMTAVLA

Blå definieras i två kategorier.
Blå ur båda kategorierna bör inte ha färger från andra kategorier i minst 4 generationer.

  Kategori 1:
Stamtavlan för Blå innehåller bara Blå och/eller Svart  i minst 4 generationer. 

   Kategori 2:
Stamtavlan för Blå innehåller  bara  Blå och/eller Röd och /eller Fawn  i minst 4 generationer. 
 

   PARNING

Blå bör bara paras med färger inom sin kategori.

   Kategori 1:
Dessa Blå bör bara paras med Blå eller Svart, som bara har Blå och/eller Svart i sin stamtavla.

Parents Expected Offspring
  X
 X   /

 

   Kategori 1:
Dessa Blå bör bara paras med Blå eller Röd eller Fawn, som bara har Blå och/eller Röd och eller Fawn i sin stamtavla.

  Parents  Expected Offspring
 X
X / /
X /

 

Svart färg

   STAMTAVLA

Svart definieras i två kategorier.
Svart i båda kategorierna bör inte ha färger från de andra kategorierna i minst 4 generationer.

   Kategori 1 : 
Stamtavlan för Svart innehåller bara Svart och eller Röd i minst 4 generationer.

   Kategori 2 : 
Stamtavlan för Svart innehåller bara Svart och eller Blå i minst 4 generationer.
 

   PARNING

Svart bör bara paras med färger inom sin kategori.

   Kategori 1 : 
Dessa Svarta bör bara paras med Svart och eller Röd, som bara har Svart eller Röd i sin stamtavla.

Parents Expected Offspring
X
X /
                                 with black mask

 

   Kategori 2 :
Dessa Svarta bör bara paras med Svart och eller Blå, som bara har Svart eller Blå i sin stamtavla.

Parents     Expected Offspring 
X
X /

 

Fawn färg (Isabell )

   STAMTAVLA

Stamtavlan hos Fawn bör  bara ha Fawn och/eller Blå och/eller Röd från Blå familj i minst 4 generationer.
Fawn bör inte ha Svart och/eller Röd från Svart familj i minst 4 generationer.

   PARNING

Fawn bör paras bara med Fawn och/eller Blå och/eller Röd från Blå familj, som bara har Fawn och/eller Blå och/eller Röd i sin stamtavla.

Parents Expected Offspring
X
X /
X / /

ANMÄRKNING

Detta dokument är bara en enkel guideline för att förstå färgavel på TRD.
Detta är enbart i utbildningssyfte. Det bör noteras att efter fyra generationer har sannolikt en recessiv gen försvunnit om den inte visat sig.
Fyra generationer är inte ett validerat antal. Det finns således inga garantier för att undkomma att en oönskad recessiv gen kan bäras utan att visa sig.

 

med författarens vänliga tillstånd översatt och omarbetat från

 Serge Chan, Tanachai Lopburi Thai Ridgeback Dog Kennel   16 - July - 2004

Thank you Serge